วิธีฆ่าเชื้อโควิด 19 อย่างง่ายๆ ในรถยนต์

0 Comments
ประกันชั้น 3 ราคา

ในยุคโควิด 19 แบบนี้ การทำความสะอาด ฆ่าเชื้อเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก และนอกเหนือจากการอาบน้ำ ล้างมือ ใส่แมส หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ แล้ว เราก็ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในรถยนต์ของคุณด้วย เพราะในหนึ่งอาทิตย์ทางเราเชื่อเลยว่าคุณต้องเข้าไปอยู่ในรถยนต์อย่างน้อย 5 วันแล้ว เนื่องจากการทำธุระหรือทำงาน ดังนั้น จะดีกว่าไหม ถ้าทั้งตัวรถและตัวคุณจะสะอาดปราศจากเชื้อโควิด 19

วิธีฆ่าเชื้อโควิด 19 อย่างง่ายๆ ในรถยนต์

  • วิธีฆ่าเชื้อโควิด 19 ในรถยนต์ : ทิชชู่เปียก ใช้ทิชชู่เปียกเช็ดทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรท์หรือสารฟอกขาวสำหรับใช้ในครัวเรือนเพราะมีประสิทธิภาพสูง
  • วิธีฆ่าเชื้อโควิด 19 ในรถยนต์ : น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ สเปรย์ฆ่าเชื้อหรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวที่ใช้เบนซิลโคนเนียม (Benzylkonium) / เบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (Benzylammonium Chloride) เช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสามารถใช้งานได้ดี เพียงคุณฉีดสเปรย์เพียงสองสามครั้งบนพื้นผิวและเช็ด ก็มีประสิทธิภาพและสามารถใช้กับพื้นที่อื่นๆ
  • วิธีฆ่าเชื้อโควิด 19 ในรถยนต์ : สเปรย์กำจัดกลิ่น สเปรย์ฆ่าเชื้อที่มีไตรเอธิลีนไกลคอลเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและทำให้ไวรัสในอากาศนั้นหมดฤทธิ์ได้ เราขอแนะนำให้คุณฉีดพ่นภายในรถยนต์ขณะที่ไม่มีคนโดยสารโดยเปิดเครื่องปรับอากาศหรือฉีดที่ช่องระบายอากาศโดยตรง
  • วิธีฆ่าเชื้อโควิด 19 ในรถยนต์ : สบู่ หากคุณไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ การใช้สบู่ก็ยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน เนื่องจากสบู่สามารถสลายน้ำมันได้ จึงมีปฏิกิริยากับไวรัสในลักษณะเดียวกัน

ท้ายนี้ อย่าลืมที่จะทำประกันชั้น 3 ราคาถูกไว้ด้วยนะ โดยประกันชั้น 3 ราคาถูกจะครอบคุลมความคุ้มครองในด้านความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และโดยประกันชั้น 3 ราคาถูกจะครอบคุลมความคุ้มครองในด้านความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมทดแทน ต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นต้น