น้ำที่ดื่มอยู่ทุกวันนี้ สะอาดมากแค่ไหน ?

0 Comments
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

น้ำดื่มที่ดีควรปราศจากสารปนเปื้อนทางเคมี สารอินทรีย์ต่างๆ และมีแร่ธาตุละลายอยู่มากจะช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนให้กล้ามเนื้อคลายตัว นอนหลับสดใสลดคอเลสเตอรอล ช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลาย ซึ่งหลายๆคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า น้ำนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายคนเราเป็นอย่างมาก แต่ในทางกลับกัน หากบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดหรือมีสารปนเปื้อนอยู่ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างกายป่วย ซึ่งดูเหมือนจะให้โทษมากกว่าให้คุณประโยชน์ เพราะฉะนั้น “ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ” จึงเป็นตัวช่วยในการตรวจวัดค่าน้ำก่อนบริโภคเข้าไปในร่างกายนั่นเอง

เครื่องวัดคุณภาพน้ำดื่ม คืออะไร

สำหรับ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ หรือที่เรียกว่า “TDS มิเตอร์นั้น จริงๆในเมืองไทยเองก็มีขายอยู่หลายยี่ห้อกันเลยทีเดียว ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้จะทำการวัดสารละลายที่เป็นของแข็งเจือปนที่อยู่ในนำเพื่อทำการทดสอบคุณภาพของน้ำดื่ม ซึ่งใช้กันโดยทั่วๆไปในหลายภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมผลิตอาหาร ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  และอื่นๆ เป็นต้น โดยจะวัดหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) 

 ประโยชน์ในการใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำดื่มในการทดสอบหาค่า TDS

  • เพื่อจะได้ทราบถึงรสชาติ ว่าน้ำที่มีรสชาติแปลกๆหรือไม่ เช่น รสเค็ม รสขม หรือเหมือนมีโลหะผสมอยู่ เมื่อใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำวัดหาค่า TDS มักจะได้ค่าที่สูง ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแร่ธาตุที่เป็นพิษ
  • เป็นการทดสอบคุณสมบัติน้ำที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายในทุกวันนี้ ว่าน้ำมีคุณภาพที่ดีและมีสารปนเปื้อนหรือไม่
  • การหาค่า TDS จะบอกค่าความกระด้างของน้ำดื่มได้ ซึ่งความกระด้างของน้ำเป็นสาเหตุของการก่อตัวของหินปูนในท่อ หรือตามวาล์วที่อาจมาจากโรงงานผลิตน้ำดื่มหรือระบบเครื่องกรองน้ำ

ลักษณะของน้ำดื่มไม่ควรนำมาบริโภค

  • น้ำอ่อน 

น้ำที่ไม่มีแร่ธาตุ อาจมีส่วนเกี่ยวพันกับการเกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง จึงทำให้ร่างกายต้องดึงแร่ธาตุที่จำเป็นมาใช้

  • น้ำกลั่น

น้ำที่ได้จากการควบแน่นด้วยเครื่องกลั่น จึงมีความบริสุทธิ์สูงมาก และไม่มีเกลือแร่ที่มีคุณประโยชน์

  • น้ำดื่มที่ไม่ผ่านกการรับรอง

ซึ่งอาจมีสิ่งต่างๆปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถสองด้วยตาเปล่า อาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม น้ำดื่มที่ได้มาตรฐานควรมีค่า Total Dissolved Solids (TDS) ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำไม่เกิน 500 PPM โดยถ้าจะระบุลงไปบางแห่งก็จะกำหนดค่าประมาณว่าถ้ามีค่าระหว่าง 0-50 น้ำบริสุทธิ์มาก 50-100 ค่อนข้างบริสุทธิ์ 100-300 ปกติ ขึ้นอยู่ที่เกณฑ์ขององค์กรแต่ละแห่ง